Circle of Blood

Children running, getting nowhere
Without hope, or legs, or dreams
Mutilated by the weapons
That we sold them so it seems

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *