Deconstruction

Undermine the system
Follow my instruction
Follow down the street and head for
Deconstruction

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *