Esmeralda

Ett dok framför din frihet
Broderat av skuld och skam
Hindrar dig nå dina innersta mål
Hindrar dig att nå fram

En silvertråd spinner buden
Gör dig så kluven och svag
En labyrint, försök ta dig ur den
Din mörkaste natt bli till dag
Ett dok framför din frihet
Med din mors monogram

Åh, Esmeralda
Du måste leva nu
Åh, Esmeralda
Du måste välja nu
Åh, Esmeralda
Du måste våga
Se ditt rätta jag

En lögn framför en annan
Och ännu en lögn därtill
Hot om okända faror
Hot om vad du vill

Ett bindande testamente
Förlamar din kropp och själ
Till för ditt eget bästa
Ja, de påstod sig mena väl
En lögn framför en annan
Bär din fars sigill

Åh, Esmeralda
Du måste leva nu
Åh, Esmeralda
Du måste välja nu
Åh, Esmeralda
Du måste våga
Se ditt rätta jag

En jungfru inför sin resa
Med själ i obalans
Hör en röst i sitt inre
Tala om en sista chans;

”Fly till borgen som andas
På dess upplysta gång
Ska du bli till ja, förvandlas
I förtrollande underbar sång”
En jungfru inför sin resa
Och Brödraskapets dans

Åh, Esmeralda
Du måste leva nu
Åh, Esmeralda
Du måste välja nu
Åh, Esmeralda
Du måste leva
Åh, Esmeralda
Du måste våga
Åh, Esmeralda
Du måste leva
Måste välja, måste våga
Våga leva, våga älska och våga tro

Lämna ett svar