Margarita’s on the Beach (Billy Bradshinkel’s Full Lenght)

Margarita’s on the beach
Bloody Mary’s there to
When Tom Collins’ out of reach
Johnnie Walker will do

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *